Met de juiste vergoeding

De juiste vergoeding bij palliatieve zorg

Palliatieve zorg kan erg duur zijn. Vooral wanneer het gaat om zorg die thuis of in een hospice wordt verleend. Het is belangrijk dat er voldoende middelen beschikbaar zijn. Om er zo voor te zorgen dat iedereen die palliatieve zorg nodig heeft, deze zorg kan ontvangen ongeacht hun financiële situatie.

Basisverzekering

In Nederland wordt de palliatieve zorg vergoed vanuit de basisverzekering. Hierdoor is de zorg voor iedereen toegankelijk en betaalbaar. Het is belangrijk om te weten dat er geen eigen risico geldt voor de zorg die wordt verleend door het palliatief team in de thuissituatie. Dit betekent dat er geen kosten in rekening worden gebracht voor medische zorg, verpleging en verzorging aan huis.

WMO

Palliatieve zorg kan ook vergoed worden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO). Dit geldt met name voor zorg en ondersteuning die in de thuissituatie plaatsvindt. Denk aan huishoudelijke hulp en woningaanpassingen. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van de WMO. Zij kunnen ondersteuning bieden bij het aanvragen van de benodigde zorg en voorzieningen.

Het kan zijn dat de persoon en zijn of haar naasten behoefte hebben aan extra ondersteuning in de thuissituatie, zoals hulp bij persoonlijke verzorging of begeleiding bij dagelijkse activiteiten. In dat geval kan de persoon een beroep doen op de WMO om deze zorg vergoed te krijgen.

Er kan een eigen bijdrage gelden. Afhankelijk van de hoogte van het inkomen en vermogen. Belangrijk om te weten is dat de vergoeding vanuit de WMO per gemeente kan verschillen en dat de regels en voorwaarden hieromtrent kunnen veranderen.

Daarom is het belangrijk om tijdig informatie in te winnen bij de gemeente over de vergoedingsmogelijkheden en voorwaarden voor palliatieve zorg in de thuissituatie.

WLZ

Palliatieve zorg ook vergoed worden vanuit de Wet Langdurige Zorg (WLZ). De WLZ is bedoeld voor mensen die 24 uur per dag zorg en toezicht nodig hebben. Waardoor ze niet meer zelfstandig kunnen wonen. Deze zorg wordt geleverd in een instelling, zoals een verpleeghuis of hospice.

Wanneer je dusdanig ziek bent dat je niet meer thuis kunt verblijven, kan je een beroep doen op de WLZ om de benodigde zorg en ondersteuning in een instelling te ontvangen. Het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) beoordeelt of de persoon in aanmerking komt voor de WLZ.

Het is belangrijk om te weten dat de vergoeding vanuit de WLZ afhankelijk is van het zorgprofiel van de persoon. Het zorgprofiel bepaalt welke zorg en ondersteuning de persoon nodig heeft en in welke instelling deze zorg geleverd kan worden. Ook geldt er een eigen bijdrage voor de WLZ, afhankelijk van de hoogte van het inkomen en vermogen van de persoon en zijn of haar partner.

De vergoeding vanuit de WLZ kan per persoon verschillen, plus dat de regels en voorwaarden kunnen veranderen. Vraag daarom tijdig informatie aan bij het CIZ over de vergoedingsmogelijkheden en voorwaarden voor palliatieve zorg in een instelling.

Van groot belang

Wees op tijd met informatie opvragen. Ben je er ook van bewust dat als je bijvoorbeeld WLZ aanvraagt, vergoedingen vanuit WMO komen te vervallen. De grens is vrij hard. Laat je goed informeren door een specialist.

Palliatieve zorg: Juist nu!

Wil je meer lezen over de andere elementen? Klik dan op één van de plaatjes.

De juiste zorg

Welke zorg heb je nodig? Wat is voor jou de beste zorg? Denk alvast na over jouw wensen.

Op de juiste plek

Waar wil je de zorg krijgen? Bijvoorbeeld thuis of in een hospice. In ieder geval daar waar kan.

Op het juiste moment

Wanneer heb je zorg nodig? Nu al of op een later moment? Zo kom je niet voor verrassingen te staan

Door de juiste zorgverlener

Wie gaat zorg geven? Bijvoorbeeld een vrijwilliger of iemand anders?

“Het levenseinde verdient net zoveel schoonheid, aandacht en respect als het begin.”