Door de juiste zorgverlener

Palliatieve zorg de juiste zorgverlener

Voor palliatieve zorg is een zorgverlener nodig die oog heeft voor jouw specifieke wensen. Maar ook kennis van de behoeften van mensen in deze fase van het leven. De juiste zorgverlener kan een belangrijke rol spelen bij het bieden van goede en passende palliatieve zorg. Maar wie is nu de juiste zorgverlener in palliatieve zorg?

Multidisciplinaire zorg

Palliatieve zorg is meestal multidisciplinair van aard. Dat betekent dat er verschillende zorgverleners betrokken zijn met elk hun specialiteit. Dit kunnen onder andere artsen, verpleegkundigen, verzorgenden, psychologen, geestelijk verzorgers en vrijwilligers zijn. Het is belangrijk dat deze zorgverleners goed samenwerken en elkaar aanvullen. Om zo jou of je naasten de best mogelijke zorg en ondersteuning te bieden.

Expertise in palliatieve zorg

Naast een multidisciplinaire aanpak is het van belang dat de zorgverleners expertise hebben in palliatieve zorg. Dit betekent dat zij kennis hebben van de fysieke, emotionele, sociale en spirituele behoeften van mensen in deze fase van het leven. Alsmede dat zij weten hoe zij deze behoeften kunnen adresseren. Zorgverleners die expertise hebben in palliatieve zorg kunnen helpen om symptomen onder controle te houden en te voorkomen dat deze verergeren. Tevens kunnen zij ondersteunen bij het maken van keuzes rondom het levenseinde.

Continuïteit van zorg

Continuïteit van zorg is ook een belangrijk aspect in palliatieve zorg. Dit betekent dat je tijdens het zorgproces in contact blijft met dezelfde zorgverleners. Hierdoor kan er een vertrouwensband ontstaan tussen jou, je naasten en de zorgverleners. Dit draagt bij aan de kwaliteit van zorg en ondersteuning die wordt geboden.

Het belang van de juiste huisarts

De rol van de huisarts is ook van groot belang in de palliatieve zorg. Als jouw vertrouwenspersoon heeft de huisarts vaak een belangrijke rol bij het coördineren van de zorg en het bieden van continue ondersteuning. Kom je er met je eigen huisarts niet uit? Dan heb je altijd recht om over te stappen.

Zorg op maat

Tot slot is het belangrijk dat de zorgverleners in staat zijn om zorg op maat te bieden. Kortom: zij houden rekening met jouw specifieke behoeften en wensen en dat zij hierop inspelen. Zorg op maat draagt bij aan een gevoel van controle en autonomie. Wat op zijn beurt weer helpt om de kwaliteit van leven te verbeteren.

Palliatieve zorg: Juist nu!

Wil je meer lezen over de andere elementen? Klik dan op één van de plaatjes.

De juiste zorg

Welke zorg heb je nodig? Wat is voor jou de beste zorg? Denk alvast na over jouw wensen.

Op de juiste plek

Waar wil je de zorg krijgen? Bijvoorbeeld thuis of in een hospice. In ieder geval daar waar kan.

Op het juiste moment

Wanneer heb je zorg nodig? Nu al of op een later moment? Zo kom je niet voor verrassingen te staan

Met de juiste vergoeding

Er zijn verschillende wetten en subsidies om zorg mee te betalen. Lees er meer over.

Hier komt informatie

Nog even geduld 😉

“Het levenseinde verdient net zoveel schoonheid, aandacht en respect als het begin.”